Aktualności

Moje szamotulskie i zbąszyńskie poprawki do budżetu państwa – 19 lutego 2016

Szkoda...

Szkoda... Dzisisiejsze głosowania nad Budżetem Państwa: Poprawka nr 110 zwiększa dochody z podatków i innych wpłat na rzecz budżetu państwa o kwotę 1,5 miliona zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Zakup i adaptacja nieruchomości na utworzenie przedszkola specjalnego w Szamotułach”.
24 senatorów głosowało za, 55 – przeciw, 2 się wstrzymało. Poprawka nr 111 zwiększa dochody z podatków i innych wpłat na rzecz budżetu państwa o kwotę 20 milionów zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Budowa nowego obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu”.
21 senatorów głosowało za, 58 – przeciw, 1 się wstrzymał.